GDPR

Správa a zpracování osobních údajů

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi smluvními podmínkami) stanoví podmínky, za kterých Petr Zeman, jednatel Baronek, s.r.o., se sídlem Komenského 555, Kostelec nad Orlicí, 517 41, IČ:  08001898, používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím souvisící, které mu poskytnete při používání jeho webových stránek. Petr Zeman, identifikační číslo : IČ: 08001898, je povinna chránit vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat.

Jakékoli požadavky na sdělení vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v našem spolku. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace se svými členy, sponzory, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich organizačních či smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování naší práce, či komunikace se zájemci o naše aktivity, produkty a služby.

Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, registrační číslo, adresa bydliště (případně jen poštovní směrovací číslo), e-mailová adresa, telefonní číslo a podobně. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud je to náš zákonný nárok nebo zákonná povinnost, ostatní osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference, či informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s vaším výslovným souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Osobní údaje, které jsme získali, shromažďujeme proto, abychom mohli řádně plnit naše organizační i smluvní povinnosti, abychom lépe porozuměli vaším preferencím a následně vám mohli poskytovat lepší servis. Informace z vašich návštěv našich webových stránek využíváme s cílem zlepšovat a rozvíjet naše webové stránky. Za tím účelem vás budeme také čas od času upozorňovat na změny na našich webových stránkách, produktech nebo službách.

Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, budeme vám zasílat i informace o našich propagačních akcích, týkajících se nových služeb, speciálních nabídkách, pro účely průzkumu trhu, a podobně.

V rámci právními předpisy dovolených postupů provádíme analýzu údajů o návštěvách našich webových stránek, abychom znali návštěvnické preference, nákupní trendy (fanshop, metodické materiály), návštěvnost našich webových stránek a podobně. Zároveň nám tyto informace slouží k posilování bezpečnosti našich webových stránek i bezpečnosti vašich osobních údajů. Informace o vašich osobních údajích či vašich aktivitách na našich webových stránkách poskytneme jiným osobám jen v případě, že nám to ukládají, či umožňují právní předpisy.